Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Школска 2009/2010. година

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ

Иновативни модели наставе планирани ШРП – ом

1. Српски језикIII1: Свитац тражи пријатеље, Сун Ју Ђин, обрада, 50. час, проблемска настава

2. Српски језикIII1: Чардак ни на небу ни на земљи, народна бајка, обрада, 75. час, проблемска настава, интерактивна настава, настава помоћу рачунара

3. Природа и друштвоIII1: Жива и нежива природа; Услови за живот; Сунце и живи свет, обрада, 16. час, настава помоћу рачунара

4. МатематикаIII1: Писмено множење са преласком преко десетице и стотине, обрада, 122. час, индивидуализована настава, настава помоћу рачунара

5. МатематикаIII1: Троугао. Врсте троуглова, обрада, 158. час, проблемска настава, настава помоћу рачунара

6. Од играчке до рачунараIII1: Чување, отварање, штампање цртежа, обрада, 19. час, индивидуализована настава, настава помоћу рачунара

7. Од играчке до рачунараIII1: Скенирање на папир и у рачунар, обрада, 28. час, индивидуализована настава, настава помоћу рачунара

Посећени семинари

1. Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, Лозница, 2010. (обавезни, 8 сати)

2. Уџбеник у настави почетног читања и писања, Лозница, 2010. (изборни, 8 сати)

3. Специјализовани републички семинар за учитеље о настави математике у млађим разредима основне школе, Београд, 2010. (обавезни, 8 сати)

4. Организатори напретка у учењу, Ваљево, 2009. (изборни, 8 сати)

5. Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Београд, 2009. (обавезни, 16 сати)

Остале активности у току школске године

1. Сусрет са ученицима Издвојеног одељења из Брасине, 9. 10. 2009. године

2. Посећена позоришна представа и ликовна изложба у Библиотеци 17. септембар у Малом Зворнику, 4. 12. 2009. године

3. Излет (ученици од 1. до 4. разреда матичне школе), 30. 4. 2010. године

4. Екскурзија ученика (Доња Борина – Београд – Доња Борина), 17. 5. 2010. године

5. Спремање ученика за општинско такмичење из математике и општински крос на којима су ученици заузели следећа места:

Општинско такмичење из математике: два ученика деле прво место и један ученик треће место.

Општински крос: дечаци (прво и друго место), девојчице (прво место).

Поред иновативних модела наставе, предвиђених ШРП-ом, још један број часова реализовао сам применом савремених метода рада, што је евидентирано и у Дневнику образовно-васпитног рада у Напоменама:

Примена компјутера и образовног рачунарског софтвера у настави:

- Природа и друштво (часови: 6., 9., 16., 21., 24., 26., 27., 28.)

- Ликовна култура (часови: 33. и 34.)

Примена интернета у настави:

- Математика (часови: 83., 84., 85.)

- Од играчке до рачунара (часови: 12., 13.)

- Ликовна култура (часови: 27., 28., 29., 30.)

Амбијентално учење:

- Природа и друштво (часови: 11., 20.)

Током школске 2009/2010. године реализовао сам и активности усмерене на личну презентацију и презентацију усмерену на промовисање угледа школе. Све активности, које сам спровео ван школе, на директан или индиректан начин, поред мог имена и презимена, биле су потписане и називом школе у којој радим и местом у којем живим.

Реализовао сам следеће активности:

Учешће на скуповима од међународног значаја:

Током 2009. и 2010. године, учествовао сам на следећим скуповима, који су имали међународни значај:

1. Научни скуп: Иновације у основношколском образовању - вредновање , Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, новембар, 2009. Излагање на тему: Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва.

Учешће на скуповима од националног значаја:

Током 2009. и 2010. године, учествовао сам на следећим скуповима, који су имали национални значај:

1. XXIII Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 3. и 4. октобар 2009. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Образовни рачунарски софтвер "Мачвански округ".

2. XXIV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 5. и 6. јун 2010. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Интерактивни софтвер у настави математике.

Објављени радови у часописима:

Током 2009. и 2010. године, објавио сам следеће радове у часописима од националног значаја:

1. Станковић, Д. (2010): Образовно-васпитни веб портали, Методичка пракса (рад добио позитивну оцену, број у штампи)

2. Станковић, Д. (2010): Веб портали у припреми реализацији наставе, Учитељ,  Београд, 1, 72-75

3. Станковић, Д. (2009): Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва, Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд, 562-568. UDC 371.671:3/5-004.031.42

4. Станковић, Д. (2009): Интерактивни систем Сентео, Образовна технологија, Београд, 4, 109-115. UDC: 371.333

5. Станковић, Д. (2009): Интерактивни електронски извори информација у функцији подизања квалитета наставе природе и друштва, Иновације у настави, Београд, XXII, 3, 51-61. UDC 371.694

6. Станковић, Д. (2009): Веб портали за припрему и реализацију наставе у основној школи, Иновације у настави, Београд, XXII, 2, 129-141. UDC 37.018.43 371.694:004

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следеће семинаре, чији сам аутор и један од реализатора:

1. Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог за школску 2009/2010. годину,36. страна, редни број 074 - обавезан) - (Каталог за школску 2010/2011. годину)

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

2. Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог за школску 2010/2011. годину)

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учествовање у пројектима у земљи:

Током 2009. и 2010. године учествовао сам у низу састанака Стручне комисије за израду стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника (Завод за унапређивање образовања и васпитања. Улога: Члан стручне комисије за израду стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника).

Реализовани семинари (инструкторски рад):

Током 2009/2010. године остварио сам 144 сата инструкторског рада, реализујући акредитовани семинар Веб портали за припрему и реализацију наставе.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.