Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Школска 2011/2012. година

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ

Иновативни модели наставе планирани ШРП – ом

Током школске године реализована је настава подржана иновативним активностимаиз више предмета. Коришћењем дигиталног кабинета реализовани су часови Математике, Српског језика, Света око нас, Од играчке до рачунара.

У складу са захтевима Школског развојног плана реализовани су следећи часови индивидуализоване наставе:

Прво полугодиште:

1. Српски језик:Глас и штампано слово С с, обрада, 29. час. 11. октобар 2011. (час је освојио треће место у групи друштвених наука и спорта на наградном конкурсу Дигитални час 2) - индивидуализована настава, електронско учење

2. Српски језик: Вежбе усменог изражавања – „Шта они раде?“ (на основу слика из Буквара), вежбање, 43. час, 31. октобар 2011. (часу присуствовали Снежана Јадрановић, просветни саветник и Љиљана Јекић, директор школе) - индивидуализована настава, електронско учење

3. Математика: Број 6, обрада, 43. час, 31. октобар 2011. (часу присуствовали Снежана Јадрановић, просветни саветник и Љиљана Јекић, директор школе).

Друго полугодиште:

1. Математика: Задаци са сабирањем и одузимањем, понављање, 95. час, 30. јануар 2012. - индивидуализована настава

2. Српски језик: Голуб и пчела, народна прича, обрада, 104. час,24фебруар 2012. - индивидуализована настава

3. Математика: Сабирање и одузимање, вежбање, 127. час,27март 2012. - индивидуализована настава

4. Српски језик: Бајка о лабуду, обрада, 144. час, 25. април 2012. - индивидуализована настава

5. Математика: Сабирање и одузимање, вежбање, 166. час, 29. мај 2012. - индивидуализована настава

Посећени семинари

1. Инклузија – како је приближити наставнику уредовној школи, Доња Борина, август, 2011. (24 сата);

2. Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установиДоња Борина, 2. децембар 2011. (16 сати).

Остале активности у току школске године

Остале активности, реализоване у току школске године су:

1. Тимско припремање програма ученика млађих разреда основне школе поводом Дечје недеље (реализован на платоу испред школе), 7. октобар 2011.

2. Реализован планирани јесењи излет поводом Дечје недеље, 5. октобар 2011. године

3. Реалиован је јесењи крос и приредба „Веселе чаролије“, 18. октобар 2011. године

4. Реализована је приредба „Сачувајмо плантеу Земљу“, 28. октобар 2011. године

5. Одлазак са ученицима на позоришну представу у Библиотеку 17. септембар у Малом Зворнику, 10. новембар 2011. године

6. Реализован планирани пролећни крос30. април 2012. године

7. Реализован планирани пролећни излет, 30. април 2012. године

8. Екскурзија ученика (Доња Борина – Гучево – Бања Ковиљача – Доња Борина), 21мај 2012. године

Током школске 2011/2012. године реализовао сам и активности усмерене на личну презентацију, као и активности усмерене на промовисање угледа и јачање рејтинга школе. Све активности, које сам спровео ван школе, на директан или индиректан начин, поред мог имена и презимена, биле су потписане и називом школе у којој радим и местом у којем живим.

Учешће на скуповима од интернационалног значаја:

1. ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ, 4. Интернационална Конференција, Технички факултет Чачак, 1−3. јун 2012. Коатурство: Солаковић, И., Станковић, Д., Спремић Солаковић, А.(2012): Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе, Зборник радова са интернационалне конференцијеТехника и информатика уобразовању, Технички факултет, Књига II, 524-530.

Објављени радови у часописима:

1. Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Припрема интерактивног софтвера за наставуУчитељ, Београд, 79, 1, 54-58.

2. Солаковић, И., Станковић, Д., Спремић Солаковић, А.(2012): Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе, Зборник радова са интернационалне конференцијеТехника и информатика уобразовању, Технички факултет, Књига II, 524-530.

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следећи семинар, чији сам аутор и један од реализатора:

1Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог за школску 2011/2012. годину, 288. страна, редни број 519 - обавезни))

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учествовање у пројектима у земљи:

1. Пројекат Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања), Београд, 2011-2012. Улога: Стручни сарадник за дигиталну писменост.

Учествовање на наградним конкурсима у земљи:

1. На конкурсу „Дигитални час 2“, који је организовало Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду, са радом Образовни софтвер у настави почетног читања и писања, као коаутор са Александром Станковић, освојио сам треће место у групи друштвених наука и спорта. Рад се налази у Електронском зборнику које је објавила Управа за Дигиталну агенду.

Реализовани семинари и радионице (инструкторски рад):

Током 2011/2012. године остварио сам 32 сата инструкторског рада (традиционалним путем) и 96 сати рада као администратор и модератор у 7 онлајн група (учење на даљину), реализујући акредитовани семинар Како до интерактивног софтвера у настави

Стечена звања:

На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекао сам звање педагошког саветника.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.