Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Школска 2013/2014. година

ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

Назив установе Основна школа „Браћа Рибар“
Име и презиме Душан Станковић
Радно место Професор разредне наставе
Последњи завршени ниво образовања Магистар дидактичко-методичких наука
Звање Педагошки саветник
Година/период за који се извештај пише Школска 2013/2014. година
 
Стручно усавршавање у установи
Назив и ниво Време, место Начин учествовања Документ
Предавање на Наставничком већу (Професионална оријентација): Вера Пашћан и Милена Суботић (2 сата) Доња Борина, 1309. 2013. Присуство Записник са седнице Наставничког већа

Угледни час (индивидуализована настава)Рељеф и воде нашег завичаја, оријентација у простору, систематизовање, Природа и друштво, (часу присуствовали Милена Суботић, Вера Пашћан и Марта Живановић) (8 сати)

Доња Борина, 2609. 2013. Реализатор Припрема – Дневник образовно-васпитног рада
Посећен час: Комисија за проверу савладаности програма за волонтера – приправника Дијану Лагунџић за увођење у посао и стицање права за полагање испита за лиценцу (Љиљана Јекић, председник комисије, Милица Васић, члан комисије, Душан Станковић, члан комисије) (2 сата) Доња Борина, 25. 10. 2013. Члан комисије Образац за праћење, Протокол, Припрема за радионицу, Решење 
Предавање на Наставничком већу: „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (4 сата) Доња Борина, 14. 11. 2013. Предавач Записник са седнице Наставничког већа
Предавање на Наставничком већу: „Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе“, Миланка Милићевић (2 сата) Доња Борина, 14. 11. 2013. Присуство Записник са седнице Наставничког већа
Предавање на Наставничком већу: „Мотивација и психолошки принципи учења „Зоран Станковић и Сузана Секулић (2 сата) Доња Борина, 14. 11. 2013. Присуство Записник са седнице Наставничког већа
Индивидуализована наставаСрећни смо и несташни, обрада, Музичка култура, 11. час Доња Борина, 1811. 2013. Реализатор

Припрема – 

Дневник образовно-васпитног рада

Индивидуализована наставаСабирање и одузимање, утврђивање, Математика, 81. час Доња Борина, 2412. 2013. Реализатор

Припрема – 

Дневник образовно-васпитног рада

Стручно усавршавање ван установе
Назив Време, место Начин учествовања Документ
Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (6 бодова) Лозница, 07. 10. 2013. Присуство Уверење 
Јачање капацитета наставника за васпитни рад (16 бодова) К4, П:1,6 Радаљ, 15. и 16. 11. 2013 Присуство Уверење
Обука за водитеље за имплементацију стандарда за образовање одраслих, Београд, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (8 бодова) Београд, 27. 11. 2013. Присуство Уверење
Азбука сарадње школе и породице (8 бодова) К3, П:4,7 Доња Борина, 01. 12. 2013. Присуство Уверење 
Пројекат „Школа без насиља“ – Ненасиље и заштитна мрежа (3 бода) Доња Борина, 1601. 2014. Присуство  Уверење 
Пројекат „Школа без насиља“ – Обука за цртани филм (3 бода) Доња Борина, 2803. 2014. Присуство  Уверење 
Пројекат „Школа без насиља“ – Родна равноправност (6 бодова) Доња Борина, 2803. 2014. Присуство  Уверење 
Пројекат „Школа без насиља“ – Правила, вредности, реституција (6 бодова) Доња Борина, 2304. 2014. Присуство  Уверење 
XXX Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника"  (8 бодова)   Присуство  Уверење 
Остале активности у установи
Назив Време, место Начин учествовања Документ
Ученици упознати са приручником „Породични приручник за понашање у ванредним ситуацијама“ Доња Борина, 12. 06. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Спортски дан Доња Борина, 10. 06. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Пројекат „Школа без насиља“: Реализована радионица „Где је добра воља да журка буде боља“ Доња Борина, 10. 06. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Пројекат „Школа без насиља“: Реализована радионица „Како су настале мердевине“ Доња Борина, 03. 06. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Пролећни крос Доња Борина, 12. 05. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Пројекат „Школа без насиља“: Реализована радионица „Где се Коста растужи ту трава не расте“ Доња Борина, 30. 04. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Предавање о исхрани (патронажна сестра) Доња Борина, 24. 04. 2014. Присуство Дневник образовно-васпитног рада
Пројекат „Школа без насиља“: Реализована радионица „Ко глуми а ко не глми питање је сад“ Доња Борина, 24. 04. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Пројекат „Школа без насиља“: Реализована радионица „Баскет и графити“ Доња Борина, 08. 04. 2014. Реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Позоришна представа „Весело позорје“ Доња Борина, 26. 12. 2013. Присуство Дневник образовно-васпитног рада
Новогодишња изложба (6 сати) Доња Борина, 25. 12. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Дан школе Доња Борина, 29. 11. 2013. Учешће у приредби Дневник образовно-васпитног рада
Предавање ватрогасаца Доња Борина, 21. 11. 2013. Присуство Дневник образовно-васпитног рада
Посета вршњацима из Основне школе „Стеван Филиповић“ У Радаљу Радаљ, 14. 11. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Представа „Хокус-покус“ Доња Борина, 13. 11. 2013. Присуство Дневник образовно-васпитног рада
Предавање патронажне сестре Снежане Петровић: „Здрава исхрана“ Доња Борина, 05. 11. 2013. Присуство Дневник образовно-васпитног рада
Дечја недеља: Дружење са другарима из ИО Брасина Брасина, 11. 10. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада

Дечја недеља: Програм „Растимо заједно“ (3 сата)

Доња Борина, 10. 10. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Дечја недеља: Шарамо заједно Доња Борина, 09. 10. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Дечја недеља: Маскенбал Доња Борина, 08. 10. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Дечја недеља: Спортске активности Доња Борина, 07. 10. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада

Дечја недеља: Изложба „Растимо заједно“ (6 сати)

Доња Борина, 04. 10. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Јесењи крос Доња Борина, 25. 09. 2013. Организатор, реализатор Дневник образовно-васпитног рада
Остале активности ван установе
Назив Време, место Начин учествовања Документ
Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала" - 40 реализатора обуке „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“ (10 сати) Београд, 28.06.-29.06. 2014. Учесник обуке  Види >> 1  2  3
Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Центар за стручно усавршавање Лесковац, 1. март 2014. Реализатор  Види >>
Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Др Јован Цвијић“ Зрењанин, 23. фебруар 2014. Реализатор  Види >>
Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 29. март 2014. Реализатор  Види >>
Алексић, В., Здравковић, Д., Станковић, Д., Станојевић, Д., Гомилановић, С. (2013): Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих, приручник за наставнике, дигитална писменост. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Београд, 2013. Коаутор приручника

Види >>

Станковић, Д. (2013): Систем за управљање учењем у настави природе и друштва. Иновације у настави, Београд, XXVI, 4, 114-125. UDC 371.3::3/5 (075.2) 004.738.1:3/5 (075.2) Београд, 2013. Аутор  Види>>
Презентација уџбеника за разредну наставу, Издавачка кућа „Нови Логос“, Београд Лозница, 26. 11. 2013. Присуство Види >>
Примена општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих - Основна школа „Нада Матић“Ужице Ужице, 15. 12. 2013. Реализатор Види >> 1  2  3  4
Примена општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих - Основна школа Вук Караџић, Шабац Шабац, 14. 12. 2013. Реализатор Види >> 1  2  3  4  
Научни скуп Ка квалитетном базичном образовању и васпитањустандарди и ефекти Београд, Учитељски факултет, 11. 10. 2013. Излагач

Потврда >>  

Програм >>  

Фотографије >>  

Рад >>

Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ 0206. – 01.07. 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ

Онлајн семинар Како до интерактивног софтвера у настави

0206. – 01.07. 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Онлајн семинар Како до интерактивног софтвера у настави 1205. – 09.06. 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ

Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Краљ Александар I", (Мала школа)

Горњи Милановац, 10. и 11. мај 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Иво Андрић" Прањани, 26. и 27. април 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Како до интерактивног софтвера у настави - "Браћа Секулић" Златибор, 18. и 19. април 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Краљ Александар I" Горњи Милановац, 12. и 13. април 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Онлајн семинар Како до интерактивног софтвера у настави 3103. – 27.04 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Како до интерактивног софтвера у настави - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, 15. и 16. март 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Онлајн семинар Како до интерактивног софтвера у настави 2402. – 23.03 2014. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Онлајн семинар Како до интерактивног софтвера у настави Онлајн0212. – 30.12 2013. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ Онлајн0212. – 30.12 2013. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Онлајн семинар Како до интерактивног софтвера у настави Онлајн0411. – 02.12 2013. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ Онлајн0411. – 02.12 2013. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Имплементацију стандарда за образовање одраслих, Београд, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (10 сати) Београд, 27. 11. 2013. Учесник  Види >>
Онлајн семинар Како до интерактивног софтвера у настави Онлајн, 30. 09. – 28.10 2013. Аутор, реализатор Извештај за ЗУОВ
Акредитација два програма стручног усавршавања (Како до интерактивног софтвера у настави и Веб портали за припрему и реализацију наставе), 20 сати

Школска 2012/2013.

2013/2014. година

Аутор, реализатор

Каталог за 2012/2013. и 2013/2014. Види >>

Каталог 2012/2013. и 2013/2014. Види >>

Број остварених сати и бодова из различитих облика стручног усавршавања

Похађање одобрних програма стручног усавршавања: 64 БОДА.

Стручно усавршавање у оквиру својих развојних способности: 75 САТИ.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.