Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Спољашња процена ефеката рада
  1. Спољашња процена ефеката рада просветног саветника Министарства просветe, науке и технолошког развоја Снежане Јадрановић (мишљење о остварености образовно-васпитних циљева у кључним областима и квалитету педагошке праксе – процена испуњености услова за стицање звања педагошког саветника) Види >>
  2. Процена проф. др Младена Вилотијевића о иновирању у настави, преданости послу, односу према колегама, људским особинама, способностима за организацију и функционисање модерне школе  Види >>
  3. Процена проф. др Данимира Мандића о нивоу знања, иновативним способностима и схватању примене савремених информационих технологија у наставном процесу  Види >> 1  2
  4. Процена Друштва учитеља Лозница  Види >> 1  2

Запажања директора, стручних сарадника и колега о посећеним часовима:

Марија Видаковић, школски психолог

24. 05. 2019.

Наставни предмет: Од играчке до рачунара

Редни број и назив наставне јединице: 32. Истраживање сајтова (Нет патрола)

Тип часа: вежбање

Писана припрема потпуна и формално и садржајно. Наставна средства и материјал унапред припремљени и пажљиво одабрани. Извршена је сазнајна припрема ученика. Ученици повезују предмет учења са свакодневним животом. Наставникова упутства су разумљива и прилагођена узрасту ученика. Ученици су активни и учествују у групном раду.

Уледни час

15. 05. 2019.

Наставни предмет: Музичка култура

Редни број и назив наставне јединице: 31. Слике са изложбе, Модест Мусоргски

Тип часа: проширивање знања

Божица Владић, наставник технике и технологије

Припрема за извођење наставног часа и наставна средства су на време припремљени. Наставник сигурно, опуштено и самоуверено подстиче интересовања, активност и креативност ученика. Ученици добијају корисне и конструктивне повратне информације које подстичу њихов напредак. Наставникове повратне информације доприносе повећању самосвести и самопоуздања код ученика. Реализација часа је потпуно спонтана. Честитам, угледни час је за пример.

Добринка Јојић, професор разредне наставе

Час је фантастично реализован. Атмосфера на часу радна. Учитељ је своје информатичко искуство применио у раду са децом. Ретко је видети овако реализован час.

Сузана секулић, наставник српског језика

Час је добро осмишљен и успешно реализован. Атмосфера на часу је пријатна, подстицајна и радна. Ученици су активни и радо учествују у раду на часу.

Марија Видаковић, школски психолог

15. 11. 2018.

Наставни предмет: Природа и друштво

Редни број и назив наставне јединице: 

Тип часа: 

Писана припрема потпуна и формално и садржајно. Наставна средства и материјал унапред припремљени и сврсисходни. У уводном делу (методом демонстрације, експеримент) извршена је добра припрема ученика за рад. Наставникова упутства су јасна, прецизна и конкретна. Ученици су активни током целог часа, заступљен је рад у групама. Однос ученика и наставника се темељи на узајамном поштовању и уважавању.

Сузана Јовић, професор француског језика

09. 10. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 29. Глас и штампано слово Сс

Тип часа: обрада

Наставник примењује ИКТ у настави, те су ученици мотивисани и активно учествују у раду на часу. Ученици усвајају знања, показују да су разумели предмет учења на часу. На часу није било оцењивања, али је похваљен сваки напредак у раду ученика.

Весна Радић, професор географије

09. 10. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 29. Глас и штампано слово Сс

Тип часа: обрада

Час је добро припремљен и организован. На часу је све време радна атмосфера. Ученици су активни. Наставна јединица савладана уз употребу савремених наставних средстава.

Александра Станковић, професор српског језика и књижевности

09. 10. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 29. Глас и штампано слово Сс

Тип часа: обрада

Наставник се темљно припрема за час, повезује садржаје са свакодневним животом и из различитих области.

Ружица Илић, професор биологије

Aмбијентално-интегрисана настава (предвиђено Развојним планом школе), 12. 05. 2015.

Настава је реализована у складу са предвиђеним планом и програмом. Наставник јасно истиче циљеве и задатке часа, повезује претходне наставне јединице са новим садржајима. Ефикасно структуира и повезује делове часа. Наставне методе су ефикасне у односу на циљ часа. Наставниково понашање је сигурно, опуштено и подстиче интересовање ученика. Ученици су активно укључени у наставу, чиме се одржава њихова пажња и заинтересованост.

Александра Станковић, професор српског језика и књижевности

Aмбијентално-интегрисана настава (предвиђено Развојним планом школе), 12. 05. 2015.

Час је добро организован и осмишљен. Ученици директно повезују наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Активно и заинтересовано учествују у раду. Учитељ одржава ученичку пажњу и заинтересованост, даје конструктивне и корисне повратне информације.

Све похвале за реализацију садржаја.

Јована Шћепановић, психолог

21. 01. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 87. "Златно јагње", Светлана Велмар Јанковић

Тип часа: обрада

Час је одлично припремљен и успешно реализован. Наставник има одличну контролу над сваким делом часа, али је та контрола ту да се час изведе феноменално, а не да наруши атмосферу, нпр. да буде крута и сл. Атмосфера је креативна, пријатна, топла, радна и подстицајна. Наставник успева користећи различите методе и технике да ученике учи како да постављају себи циљеве у учењу и услове да развије код њих виши вид размишљања. Дисциплина је на високом нивоу. Час је одличан и за сваку похвалу!!!

Љиљана Јекић, директор

13. 11. 2012.

Наставни предмет: Математика

Редни број и назив наставне јединице: 51. Занимљиви задаци

Тип часа: утврђивање

-припреме за часове одлично урађене; материјали и наставна средства унапред припремљени и проверени; наставне јединице тако осмишљене да побуђују ученичку пажњу и интересовање; ученици активно укључени у рад и имају прилику да сами организују свој рад; током целог часа одржава се ученичка пажња, заинтересованост и учествовање; наставник има ауторитет, ученици га прихватају, наставник даје до знања да од ученика пуно очекује.

Бранко Бошковић, професор разредне наставе

27. 12. 2012.

Наставни предмет: Математика

Редни број и назив наставне јединице: 83. Производ два броја

Тип часа: утврђивање

Час је добро изведен. Ученици кроз игру лако савладали наставну јединицу уз употребу савремених наставних средстава (рачунара).

Зорица Илић, професор разредне

13. 11. 2012.

Наставни предмет: Математика

Редни број и назив наставне јединице: 51. Занимљиви задаци

Тип часа: утврђивање

Час изузетно добро припремљен, тако да је реализација била веома успешна. Ученици мирни, послушни и навикнути на овакав начин рада.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.