Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Спољашња процена ефеката рада
  1. Спољашња процена ефеката рада просветног саветника Министарства просветe, науке и технолошког развоја Снежане Јадрановић (мишљење о остварености образовно-васпитних циљева у кључним областима и квалитету педагошке праксе – процена испуњености услова за стицање звања педагошког саветника) Види >>
  2. Процена проф. др Младена Вилотијевића о иновирању у настави, преданости послу, односу према колегама, људским особинама, способностима за организацију и функционисање модерне школе  Види >>
  3. Процена проф. др Данимира Мандића о нивоу знања, иновативним способностима и схватању примене савремених информационих технологија у наставном процесу  Види >> 1  2
  4. Процена Друштва учитеља Лозница  Види >> 1  2

Запажања директора, стручних сарадника и колега о посећеним часовима:

Сузана Јовић, професор француског језика

09. 10. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 29. Глас и штампано слово Сс

Тип часа: обрада

Наставник примењује ИКТ у настави, те су ученици мотивисани и активно учествују у раду на часу. Ученици усвајају знања, показују да су разумели предмет учења на часу. На часу није било оцењивања, али је похваљен сваки напредак у раду ученика.

Весна Радић, професор географије

09. 10. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 29. Глас и штампано слово Сс

Тип часа: обрада

Час је добро припремљен и организован. На часу је све време радна атмосфера. Ученици су активни. Наставна јединица савладана уз употребу савремених наставних средстава.

Александра Станковић, професор српског језика и књижевности

09. 10. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 29. Глас и штампано слово Сс

Тип часа: обрада

Наставник се темљно припрема за час, повезује садржаје са свакодневним животом и из различитих области.

Ружица Илић, професор биологије

Aмбијентално-интегрисана настава (предвиђено Развојним планом школе), 12. 05. 2015.

Настава је реализована у складу са предвиђеним планом и програмом. Наставник јасно истиче циљеве и задатке часа, повезује претходне наставне јединице са новим садржајима. Ефикасно структуира и повезује делове часа. Наставне методе су ефикасне у односу на циљ часа. Наставниково понашање је сигурно, опуштено и подстиче интересовање ученика. Ученици су активно укључени у наставу, чиме се одржава њихова пажња и заинтересованост.

Александра Станковић, професор српског језика и књижевности

Aмбијентално-интегрисана настава (предвиђено Развојним планом школе), 12. 05. 2015.

Час је добро организован и осмишљен. Ученици директно повезују наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Активно и заинтересовано учествују у раду. Учитељ одржава ученичку пажњу и заинтересованост, даје конструктивне и корисне повратне информације.

Све похвале за реализацију садржаја.

Јована Шћепановић, психолог

21. 01. 2015.

Наставни предмет: Српски језик

Редни број и назив наставне јединице: 87. "Златно јагње", Светлана Велмар Јанковић

Тип часа: обрада

Час је одлично припремљен и успешно реализован. Наставник има одличну контролу над сваким делом часа, али је та контрола ту да се час изведе феноменално, а не да наруши атмосферу, нпр. да буде крута и сл. Атмосфера је креативна, пријатна, топла, радна и подстицајна. Наставник успева користећи различите методе и технике да ученике учи како да постављају себи циљеве у учењу и услове да развије код њих виши вид размишљања. Дисциплина је на високом нивоу. Час је одличан и за сваку похвалу!!!

Љиљана Јекић, директор

13. 11. 2012.

Наставни предмет: Математика

Редни број и назив наставне јединице: 51. Занимљиви задаци

Тип часа: утврђивање

-припреме за часове одлично урађене; материјали и наставна средства унапред припремљени и проверени; наставне јединице тако осмишљене да побуђују ученичку пажњу и интересовање; ученици активно укључени у рад и имају прилику да сами организују свој рад; током целог часа одржава се ученичка пажња, заинтересованост и учествовање; наставник има ауторитет, ученици га прихватају, наставник даје до знања да од ученика пуно очекује.

Бранко Бошковић, професор разредне

27. 12. 2012.

Наставни предмет: Математика

Редни број и назив наставне јединице: 83. Производ два броја

Тип часа: утврђивање

Час је добро изведен. Ученици кроз игру лако савладали наставну јединицу уз употребу савремених наставних средстава (рачунара).

Зорица Илић, професор разредне

13. 11. 2012.

Наставни предмет: Математика

Редни број и назив наставне јединице: 51. Занимљиви задаци

Тип часа: утврђивање

Час изузетно добро припремљен, тако да је реализација била веома успешна. Ученици мирни, послушни и навикнути на овакав начин рада.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.