Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Објављени радови, чланци, књиге
Назив Време, место Начин учествовања

Станковић, Д. (2014): Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва. Зборник радова са Научног скупа Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет, Београд Види >>

Београд, 2014. Аутор, излагач

Станковић, Д. (2014): Мишљења учитеља о могућностима примене система за управљање учењем у реализацији наставних садржаја ширег природног и друштвеног окружења. Методичка пракса, 3, Београд, 275-292 UDC: 37.012 Види >>

Београд, 2014. Аутор
Станковић, Д. (2014): Улога тест модула система за управљање учењем у настави природе и друштва. Образовна технологија, Београд, 3, 267-276 UDC: 371.3 Види >> Београд, 2014. Аутор
Станковић, Д. (2013): Систем за управљање учењем у настави природе и друштва. Иновације у настави, Београд, XXVI, 4, 114-125. UDC 371.3::3/5 (075.2) 004.738.1:3/5 (075.2) Види >> Београд, 2013. Аутор
Алексић, В., Здравковић, Д., Станковић, Д., Станојевић, Д., Гомилановић, С. (2013): Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих, приручник за наставнике, дигитална писменост. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Види >> Београд, 2013. Коаутор
Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Приказ књиге: Игор Солаковић: Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Центар за образовну технологију Републике Српске, Бијељина, 2012., Образовна технологија, Београд, 1, 103-106. UDC: 37 Види >> Београд, 2013. Коаутор
Солаковић, И., Станковић, Д., Спремић Солаковић, А. (2012): Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе, Зборник радова са интернационалне конференцијеТехника и информатика у образовању, Технички факултет, Чачак,  Књига II, 524-530. Види >> Чачак, 2012. Коаутор
Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Припрема интерактивног софтвера за наставу, Учитељ, Београд, 79, 1, 54-58. Види >> Београд, 2012. Коаутор
Станковић, Д. (2011): Интерактивне учионице, Образовна технологија, Београд, 2, 151-156, UDC: 371.3.333 Види >> Београд, 2011. Аутор
Станковић, Д. (2011): Мултимедијални уџбеник, Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, година XXVIII, број 797, јун, 6-7 Види >> Београд, 2011. Аутор
Станковић, Д. (2011): Управљање рачунарским кабинетом, Школска дигипедија, Просветни преглед, Београд, година II, број 6, јун, 4 Види >> Београд, 2011. Аутор
Станковић, Д. (2010): Рачунарске апликације на белој табли, Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, година XXVII, број 771, октобар, 6-7 Види >> Београд, 2010. Аутор
Станковић, Д. (2010): Образовно-васпитни веб портали, Методичка пракса, Београд, 2, 203-214. UDC: 371.3.333. Види >> Београд, 2010. Аутор
Станковић, Д. (2010): Веб портали у припреми и реализацији наставе, Учитељ, Београд, 78, 1, 72-75. Види >> Београд, 2010. Аутор
Станковић, Д. (2009): Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва, Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд, 562-568. UDC 371.671:3/5-004.031.42 Види >> Београд, 2009. Аутор
Станковић, Д. (2009): Интерактивни систем Сентео, Образовна технологија, Београд, 4, 109-115. UDC: 371.333 Види >> Београд, 2009. Аутор
Станковић, Д. (2009): Интерактивни електронски извори информација у функцији подизања квалитета наставе природе и друштва, Иновације у настави, Београд, XXII, 3, 51-61. UDC 371.694 Види >> Београд, 2009. Аутор

Станковић, Д. (2009): Веб портали за припрему и реализацију наставе у основној школи, Иновације у настави, Београд, XXII, 2, 129-141. UDC 37.018.43 371.694:004

Види >> 

Београд, 2009. Аутор
Станковић, Д. (2009): Дигиталне библиотеке, Образовна технологија, Београд, 1-2, 65-70. UDC: 371.33 Види >> Београд, 2009. Аутор
Станковић, Д. (2009): Како се интерактивна бела табла користи у основној школи и како утиче на наставнике и наставу (приказ), Методичка пракса, Београд, 1, 184-186. Види >> Београд, 2009. Аутор
Станковић, Д. (2009): Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе,(приказ), Методичка пракса , Београд, 1, 187-188. Види >> Београд, 2009. Аутор
Станковић, Д. (2008): Виртуелна реалност у образовању, Образовна технологија, Београд, 3-4, 65-68. UDC 371.333 Види >> Београд, 2008. Аутор
Станковић, Д. (2008): Веб портали и образовање на даљину за припрему и реализацију наставе, Иновације у настави, Београд, XXI, 3, 114-120. UDC 004.738.5:371.333 Види >> Београд, 2008. Аутор
Станковић, Д. (2008): Дидактички медији, Образовна технологија, Београд, 2, 81-92. UDC: 371.333 Види >> Београд, 2008. Аутор

Станковић, Д. (2008): Интерактивна табла у образовању, Методичка пракса, Београд, 1-2, 81-89. UDC: 37.018.43  Види >> 

Београд, 2008. Аутор
Станковић, Д. (2007): Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва, Образовна технологија, Београд, 4, 29-42. UDC: 37.018.43 Види >> Београд, 2007. Аутор
Станковић, Д. (2007): Проблемска настава, Образовна технологија, Београд, 3, 83-94. UDC: 371.3 Види >> Београд, 2007. Аутор
Станковић, Д. (2007): Могућности примене Pocket PC рачунара у настави, Образовна технологија, Београд, 1-2, 92-95. UDC: 37.026 Види >> Београд, 2007. Аутор
Станковић, Д. (2006): Моделовање веб порталa за реализацију наставе, Образовна технологија, Београд, 4, 47-54. UDC: 371.68 Види >> Београд, 2006. Аутор
Станковић, Д. (2006): Веб портали у иновативним моделима наставе. Лозница: Центар за културу „Вук Караџић”. (научна монографија) Види >>  Фотографије >> Лозница, 2006. Аутор
Станковић, Д. (1995): Ружичасто склониште. Владимирци: Центар за културу. (збирка песама) Види >> Доња Борина, 1995. Аутор

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.