Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Учешће на семинарима
Назив Време, место Начин учествовања
Интернет технологије у служби наставе (К1, П1, 20 бодова) Доња Борина, 2019. година

Присуство

Програм обуке за водитеље (ТТ): Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (К1, К2, П1, 16 бодова) Уверење >> Београд, 19. 08. 2018.

Присуство

Блог, Твитер и Фејсбук у настави (К2, П3: 30 бодова) Уверење>> Београд, 27. 06. 2018.

Присуство

Програм обуке водитеља за обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (24 бода) Уверење>> Београд, 22.03.2018.

Присуство

Обука запослених у образовању за примену хоризонталног учења и јачање капацитета саветника-спољних сарадника (К1, К2, К4, П2, 24 бода) Уверење>> Београд, 15. 12. 2017.

Присуство

Методе наставе и учења (Компетенције: 2; Приоритет: 1, 8 бодова) Уверење>> Фотографије>> Радаљ, 04.11.2017.

Присуство

Увођење приправника у посао - обука за менторе (Компетенције: 1; Приоритет: 2) Уверење >> Лесковац, 01. 04. 2017.

Присуство

Стони тенис у мађим разредима основне школе (Компетенције: 1; Приоритет: 1; 8 бодова) Уверење >> Доња Борина, 24. 02. 2017.

Присуство

Стручни скуп "Нoве технологије у образовању" (1 бод) Уверење >> Београд, 11. 02. 2017.

Присуство

Школа отворена родитељима (Каталошки број: 142; Кoмпетенције: 4; Приоритет: 4, 8 бодова) Види>> Уверење >> Доња Борина, 12. 11. 2016.

Присуство

Школа без насиља за основне школе (К3, П4, 24 бода) Уверење>> Доња Борина, 28. 06. 2016.

Присуство

Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији. каталошки број 715, Компетенције 1, Приоритет 1, 8 бодова) Види >> Лозница, 25. 06. 2016.

Присуство

Диференцирана настава (Kаталошки број 468, Компетенције 3, Приоритет 7, 8 бодова), Фотографије >> Уверење>> Доња Борина, 03. фебруар 2016.

Присуство

Допунска и додатна настава од куће (Каталошки број 357, Компетенције 2, Приоритет 10, 8 бодова), Фотографије >> Уверење >> Доња Борина, 16. јануар 2016.

Присуство

Трибина: Развој креативног и функционалног размишљања (НТЦ систем учења) Види >> Лозница, 25. 11. 2015.

Присуство

Ефикасним учењем до бољих резултата (Каталошки број: 363, Компетенције 2, Приоритет 8, 8 бодова), Фотографије >> Уверење >> Доња Борина, 17. 10. 2015.

Присуство

Трибина "Превенција насиља - безбедност у школи и окружењу" (1 бод) Види >>> Лозница, 18. 02. 2015.

Присуство

Потврда о похађаној презентацији уџбеника Издавачке куће "Клет" (2 бода) Види >>> 

Стручни скуп: Зашто је важно самовредновање ученица и ученика (1 бод) Види >>>

Лозница, 12. 02. 2015.

Присуство

Потврда о похађаној презентацији уџбеника Издавачке куће "Нови Логос" Види >>> Лозница, 30. 01. 2015.

Присуство

Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, (16 бодова) Види >>> Доња Борина, 24. и 25. 10. 2014.

Присуство

Превентивни рад са родитељима. Обука наставника за изградњу подржавајуће атмосфере у одељењу са родном компонентом (6 бодова) Није издато уверење Доња Борина, 25. 08. 2014. Присуство
Примена информационо-комуникационих технологија у настави (16 сати) Види >> Београд, 21. и 22. 06. 2014. Присуство
Зимски сусрети учитеља "Јачање професионалних компетенција просветних радника" (8 бодова) Види >>> Ваљево, 29. 03. 2014.  Присуство
Азбука сарадње школе и породице (8 бодова) К3, П:4,7 Види >>> Доња Борина, 01. 12. 2013. Присуство
Потврда о похађаној презентацији уџбеника Издавачке куће "Нови Логос" Види >>> Лозница, 26. 11. 2013. Присуство
Јачање капацитета наставника за васпитни рад (16 бодова) К4, П:1,6 Види >>> Радаљ, 15. и 16. 11. 2013 Присуство
Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (6 бодова) Види >>> Лозница, 07. 10. 2013. Присуство
Зимски сусрети учитеља Србије „Јачање професионалних компетенција просветних радника (8 бодова)  Види >>> Ниш, 16.03.2013. Присуство
Трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (6 бодова) Види >>> Лозница, 12.03.2013. Присуство
Пракса и прописи (8 бодова) Види >>> Доња Борина, 2012. Присуство
Интегрисана амбијентална настава (8 бодова) Види >>> Доња Борина, 18. 11. 2012. Присуство
Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи (16 сати) Види >>>

Доња Борина,

2. децембар 2011.

Присуство
Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи, (24 сата) Види >>> Доња Борина, 18. и 19. 24. 08. 2011. Присуство
Дефицит пажње и хиперактивност деце (14 сати) Види >>> Доња Борина, 27. мај 2011. Присуство
Образовање за опстанак, (16 сати) Види >>> Доња Борина, 1. и 2. април 2011. Присуство
Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе (8 сати) Види >>> Шабац, 19. 03. 2011. Присуство
Стручна трибина учитеља: Школа по мери сваког детета, кампања "Сви у школу, будућност за све" (3 сата) Види >>> Мали Зворник, 17. март 2011. Координатор, присуство
Стручне трибине учитеља: Школа по мери сваког детета, (3 сата) Види >>> Лозница, 20. 09. 2010. Присуство
Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, (8 сати) Види >>> Лозница, 13. 03. 2010. Присуство
Уџбеник у настави почетног читања и писања, (8 сати) Види >>> Лозница, 2010. Присуство

Специјализовани републички семинар за учитеље о настави математике у млађим разредима основне школе, (8 сати) Види >>

Београд, 16. 01. 2010. Присуство
Организатори напретка у учењу, (8 сати) Види >>> Ваљево, 2009. Присуство
Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, (16 сати) Види >>> Београд, 03. и 04. 10. 2009. Присуство
Методички приступ обради школске књижевности у млађим разредима основне школе, (15 сати) Види >>> Ваљево, 24. и 25. 04. 2009. Присуство
Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, (8 сати) Види >>> Пожаревац, 15. 01. 2009. Присуство
XXIV Зимски сусрети учитеља Србије, потврда о учешћу на републичком стручном скупу (6 сати) Види >>> Лозница, 23. 02. 2008. Присуство
Рад у комбинованом одељењу; Упознај и покрени – подршка развоја друштвености код ученика; Унапређивање наставе математике у нижим разредима основне школе, (3 сата) Види >>> Лозница, 23. 02. 2008. Присуство
ХХIV специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати) Види >>> Београд, 18. 01. 2008. Присуство
Одељењски старешина у савременој школи, (26 сати) Види >>> Радаљ, од 12. до 14. 10. 2007. Присуство
Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво, (6 сати) Види >>> Лозница, 11. 01. 2007. Присуство
ХХIII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати) Види >>> Београд, 18. 01. 2007. Присуство
ХХII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати) Види >>> Београд, 14. 01. 2006. Присуство
Напредна учитељска пракса, (28 сати) Види >>> Петница, 13. 10. 2006. Присуство
Методика наставе српског језика и књижевности, (8 сати) Види >> Београд, 09. 10. 2005. Присуство
ХХI специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати) Види >>> Београд 09. 02. 2005. Присуство
Умеће комуницирања, Учитељски факултет Београд, 2004. Присуство
Грађанско васпитање 1, 2 и 3 – Није издато уверење Љубовија, 2004. Присуство
Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени описног оцењивања у првом разреду основне школе, (6 сати) Види >>> Прњавор, 07. 12. 2003. Присуство
Израда школског програма и евалуација у образовању, (32 сата) Види >>> Лозница, 2003. Присуство
Имплементација курикулума, (32 сата) Види >>> Бела Црква, 2003. Присуство
Активно учење Види >>> Мали Зворник, од 18. до 20. 04. 2003. Присуство

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.