Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Светосавска награда
svetosavska nagrada
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић уручио је 27. јануара 2015. године Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину. Један од 13 овогодишњих добитника ове престижне награде био је и мр Душан Станковић, учитељ у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини. За награду га је предложило Друштво учитеља из Лознице. Образложење можете прочитати у тексту који следи.
 
На основу јавног позива за доделу Светосавске награде за 2014. годину за допринос квалитетном образовању и васпитању у Републици Србији објављеном на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Друштво учитеља Лознице донело је одлуку да Вам предложи да Светосавску награду у категорији „ЗАПОСЛЕНИ у предшколским установама, основним и средњим школама, школама са домом ученика и високошколским установама“ доделите:
ДУШАНУ СТАНКОВИЋУ,
учитељу, магистру дидактичко-методичких наука
Образложење предлога
 
svetosavska nagrada dusan stankovic 11. Изузетно залагање и значајна постигнућа у раду са децом, ученицима, односно студентима
Нарочито залагање учитеља Душана у раду са децом односи се на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада. Својим ученицима обезбеђује услове у којима учење постаје задовољство и игра. У складу са тим активно примењује информационо-комуникационе технологије у настави, а посебан акценат ставља на осмишљавање, израду и примену интерактивних образовних софтвера и система за учење на даљину. Квалитет рада потврђује добрим резултатима које његови ученици постижу на такмичењима из српског језика, математике, физичког васпитања (Доказ 1). Његово залагање и значајна постигнућа у раду са децом потврдили су и просветни саветници. На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекао је звање педагошког саветника (Доказ 2).
 
2. Учествовање у развијању и јавном представљању примера добре праксе
Дужи низ година учитељ Душан учествује у развијању и јавном представљању примера добре праксе. Наводимо следеће примере:
У Бази знања Креативна школа (Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мaјкрософт) налазе се два његова рада (Доказ 3).
У Зборницима радова Дигитални час и Дигитални час 2 (Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду) налазе се два његова рада која су освојила прву и трећу награду (Доказ 4).
Своје примере добре праксе представљао је на пет Сабора учитеља Републике Србије (Доказ 5).
Његов пример добре праксе био је запажен и похваљен на IV Смотри стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе (Доказ 6).
Примере добре праксе представљао је и на пет Зимских сусрета учитеља Републике Србије (Доказ 7)
Учитељ Душан је аутор и реализатор два програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Реализује и семинаре Савеза учитеља Републике Србије (Доказ 8).
 
3. Успешна примена савремених достигнућа, метода и технологија у образовно-васпитном, односно образовно-научном раду
Учитељ Душан свакодневно примењује савремена достигнућа, методе и технологије у образовно-васпитном раду. svetosavska nagrada dusan stankovic 2Највећи број часова његови ученици проводе у дигиталној учионици, опремљеној довољним бројем рачунара и приступом интернету. Интерактивне образовне рачунарске софтвере креира самостално, у складу са наставним планом и програмом и примењује их у настави различитих предмета. Из великог броја софтвера које је креирао и применио у настави, издвајамо четири најзначајнија која су представљена као примери добре праксе на више стручних скупова (Доказ 9).
Поред интерактивних образовних софтвера учитељ Душан веома успешно осмишљава и креира системе за управљање учењем који му омогућавају организовање мешаног учења и учења на даљину. Нарочито је поносан на свој „Систем за управљање учењем у настави природе и друштва“ намењен не само његовим ученицима, већ и ученицима широм Мачванског округа. На овом систему за управљање учењем ученици млађег школског узраста се на савремен начин упознају са својим ширим завичајем. Овај рад освојио је прво место у групи природних наука  на конкурсу „Дигитални час“ (Доказ 10).
 
4. Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави и ваннаставним активностима, односно прописаним областима стандарда квалитета
У својој школи учитељ Душан је руководилац Стручног актива за развој школског програма и Стручног већа разредне наставе. Члан је тима за Школски развојни план. На Наставничким и Стручним већима активан је у презентовању примера добре праксе и актуелности из области образовања и васпитања. У настави и учењу труди се да примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења, ученике учи различитим техникама учења, прилагођава рад образовно-васпитним потребама ученика, труди се да ученици стичу знања на часу, ефикасно управља процесом учења, користи различите поступке вредновања, ствара и негује подстицајну атмосферу на часу. Резултат оваквог рада представљају иновације које је применио у својој школи и образовно-васпитном раду са ученицима. Резултате ових истраживања објављује као научне радове у домаћим категоризованим часописима са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Доказ 11).
 
svetosavska nagrada dusan stankovic 3
5. Допринос развоју методике наставе појединих наставних предмета
Учитељ Душан нарочити допринос даје развоју методике наставе природе и друштва. Интересовање за ову област одвело га је и на докторске студије (методика наставе природе и друштва) на Учитељски факултет у Београд, где је положио све испите (средња оцена 9,77) и тренутно се налази у фази пријаве докторске дисертације (Доказ 12). Дужи низ година у настави природе и друштва осмишљава, креира и примењује сопствене интерактивне образовне софтвере и системе за управљање учењем. У оваквом интерактивном мултимедијалном окружењу, подржаном потпуном индивидуализацијом и сталном повратном информацијом, учење наставних садржаја за његове ученике постаје право задовољство (Докази 9 и 10). Посебан допринос развоју методике овог предмета огледа се у научним радовима који су проистекли из његове свакодневне праксе и истраживања која реализује са својим ученицима, ученицима из локалне средине и колегама широм Републике Србије (Доказ 11). О значају примене информационо-комуникационих технологија у настави природе и друштва говори и у својим стручним радовима (Доказ 13).
 
6. Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном угледу у домаћим и међународним оквирима
Учитељ Душан у школи негује добре међуљудске односе, уважава све запослене, а за новопридошле ученике и колеге има доста разумевања и пажње. svetosavska nagrada dusan stankovic 4Подржава и промовише постигнућа ученика и колега и доприноси обезеђивању пријатног и стимулативног школског амбијента. Труди се да са запосленима сарађује на свим нивоима. Нарочито настоји да своју школу промовише у домаћим и међународним оквирима. Име школе у којој ради појављује се у свим његовим стручним и научним радовима (Доказ 14), агендама стручних и научних скупова (Доказ 15). Углед своје школе успешно промовише као учесник у пројектима од националног значаја (Доказ 16), координатор трибина (Доказ 17), учесник на конференцијама од националног и међународног значаја (Доказ 18). Веома добру сарадњу остварује са стручним удружењима на локалном (Доказ 19), националном (Доказ 20) и међународном нивоу (Доказ 21).
 
7. Број и квалитет стручних и научних радова објављених у часописима
Учитељ Душан је учествовао и излагао на 5 научних скупова (Доказ 15). Објавио је  6 научних, 19 стручних радова и 3 приказа (Доказ 14). Од тога 5 научних, 15 стручних радова и 3 приказа је објавио у категоризованим научним часописима са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Иновације у настави, Образовна технологија, Методичка пракса), 1 научни и 2 стручна рада у зборницима са научних скупова, 4 стручна рада у часописима Учитељ и Просветни преглед. Аутор је научне монографије „Веб портали у иновативним моделима наставе“ (Доказ 22) и коаутор приручника за наставнике „Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих – Дигитална писменост“ (Доказ 23). Појављује се као рецензент и уредник у две научне монографије (Доказ 24).
 
У Лозници,
16. децембра 2014.
Славиша Павловић, председник
Друштва учитеља Лозница
Види >> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Почетна

О мени

Портфолио

Референце

Ученици

Уча е-школа

Контакт

1_ucasoft-logo.jpg 2_uca_e_skola.jpg 3_macvanski_okrug_lms.jpg 4_ucasoft-logo2.jpg
4_macvanski_okrug.jpg 5_bukvar_logo.jpg 6_sta_cini_prirodu_logo.jpg 7_macvanski_okrug.jpg

Доња Борина

Доња и Горња Борина су насељена места у западној Србији, на самој граници са Босном. Кроз историју су у неким периодима то била два засебна села, а некад чинила и јединствено село – Борину. У савремено доба, након Другог светског рата, то су две одвојене месне заједнице, које су чак сврстане у различите општине. Доња Борина припада малозворничкој, а Горња Борина лозничкој општини. У важећој административној подели Републике Србије, овај крај је у саставу Мачванског округа. Кроз историју, Борина је некад бивала у склопу Рађевског, а некад Јадарског (или, како се говорило, Јадранског) среза.

Преузето са сајта Доња и Горња Борина.