У суботу, 18. јануара 2020. године, похађао сам обуку за реализаторе обуке Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода. Обука је одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и има статус програма од јавног интереса. 

У уторак, 24. децембра 2019. године, посетио сам Основну школу "Жикица Јовановић Шпанац" (Издвојено одељење у Завлаци) и Основну школу "Степа Степановић" (Издвојено одељење у Доњој Бадањи). Обе школе у овим издвојеним одељењима рeализују активности у оквиру Пилот-пројекта "Обогаћени једносменски рад". Ова посета представља једну од активности саветника-спољног сарадника.

Издвојено одељење Завлака (фотографије са активности)

Издојено одељење Доња Бадања (фотографије са активности)

У Основној школи "Aнта Богићевић" у Лозници, 23. децембра 2019. године, реализоваo сам завршни сусрете онлајн семинара "Како до интерактивног софтвера у настави". Семинар је одржан у периоду од 25. новембра до 23. децембра 2019. године.

Државна секретарка Татјана Матић је 11. децембра 2019. године у Скупштини града Београда свечано уручила дипломе награђеним ауторима радова на конкурсу за наставнике основних школа "Дигитални час“ у школској 2019/2020. години. За рад "ИКТ у функцији ефикасне реализације наставе музичке културе" у области друштвених наука, уметности и спорта, добио сам другу награду.

У уторак, 3. децембра 2019. године, у Основној школи "Анта Богићевић" у Лозници, у сарадњи са просветним саветником Ђоком Петровићем, организовао сам и реализовао трибину "Рад у комбинованом одељењу - изазови и дилеме". Учесници овог скупа били су учитељи са територије општина Лозница и Мали Зворник, који раде у комбинованим одељењима са два, три или четири разреда. На трибини је развијена конструктивна дискусија у вези са тешкоћама рада у комбинованом одељењу. Учитељи су имали и конкретне предлоге за превазилажење ових проблема. Представљени су и примери из праксе. Учитељица Милијана Лазић говорила је о планирању наставе у комбинованом одељењу, учитељ Предраг Спасојевић представио је флексибилни распоред часова у комбинованом одељењу, док је Славиша Павловић презентовао реализацију наставног часа применом савремених информационих технологија. Захваљујем се свим колегама на учешћу!